Arbrå Fiskevårdsförening - En riktig fiskeupplevelse.

Styrelsen 2022

Klicka här för att ladda ner föreningens stadgar.


Ordförande:
Tobias Larsson, 079-3044670

Vice Ordförande:
Olle Dahrén, 0278-41991, 070-2467818

Kassör:
Eric Berg

Styrelseledamöter:
Anders Badlund, 072-7395577
Andreas Stolth
Fredrik Ossmyr
Antonio Labbate
Elin Asp
Christian Berger

Suppleanter:
Eric Berg
Anders Nordlund

 

ARBETSKOMMITEN 2022
Sammankallande:

Olle Dahrén, 0278-41991, 070-2467818

HEMSIDAN
Webmaster:
Tobias Larsson, tobiaslarsson83@gmail.com 079-3044670