Arbrå Fiskevårdsförening - En riktig fiskeupplevelse.

Styrelsen 2020

Klicka här för att ladda ner föreningens stadgar.


Ordförande:
Tobias Larsson, 079-3044670

Vice Ordförande:
Olle Dahrén, 0278-41991, 070-2467818

Kassör:
Ulf Lindblom, 0278-40771, 070-3149744

Styrelseledamöter:
Ingemar Käck, 0278-41130, 070-5452225
Sven-Åke Gustavsson, 0278-49054, 070-5394173
Magnus Wåhlander, 0278-41128,
Anders Badlund, 072-7395577

Suppleanter:
Andreas Hargefeldt
Joakim Tvärberg
Andreas Wiström

ARBETSKOMMITEN 2015
Sammankallande:

Olle Dahrén, 0278-41991, 070-2467818

HEMSIDAN
Webmaster:
Tobias Larsson, tobiaslarsson83@gmail.com 079-3044670