Arbrå Fiskevårdsförening - En riktig fiskeupplevelse.

Vi finns nu också på facebook. Sök upp oss genom gruppen "Fiska i Arbrå - Arbrå FVF"


Premiärer

Stugsjön 6 januari 8-14, (Röding och öring. 150kg röding är inplanterat)
Kort sälj endast på plats från kl.7:30. 150kr,
HÖJD ÅNGSTBEGRÄNSNING TILL 5 FISKAR/KORT. max 1 spö/pers.
Efter premiären och hela efterföljande veckan gäller "vanliga regler" samt att fiske endast är tillåtet med "dygnskort P&T (100kr)" är tillåtet. 
 

 

Lillsjön 13 januari 8-14, (200kg regnbåge är inplanterat)
Kort sälj endast på plats från kl.7:30. 150kr, HÖJD ÅNGSTBEGRÄNSNING TILL 5 FISKAR/KORT. Max 1 spö/pers.
Efter premiären och hela efterföljande veckan gäller "vanliga regler" samt att fiske endast är tillåtet med "dygnskort P&T (100kr)" är tillåtet.


Kom ihåg!!! Fiskeförbud fram till premiärerna.
Stugsjön (premiär 6 januari) 
LillsjönPremiär (13 januari) 


Extrastämma


Den 26 november var det extrastämma med anledning av förslag på nya stadgar samt beslut i frågan om ändrade fiskeregler för Flästasjön och Öjungen.

Gällande förslaget på stadgar så godkände stämman dessa med några mindre ändringar. Dessa kommer tas upp på kommande årsmöte för slutgilltigt beslut då (prel. datum för årsmöte 2018, 15 mars).

Gällande fiskeregler att tillåta fiske med Nät, ståndkrok och långrev i Flästasjön och Öjungen så avslogs det förslaget, vilket innebär att reglerna förblir oförändrade för 2018, dvs att det fortfarande råder fiskeförbud med nät, ståndkrok samt långrev inom hela Arbrå FVF.